המדריך השלם לביטוח חיים

ביטוח חיים המדריך השלם מאמר מס 1


פרסומות בטלוויזיה, ברשת, ברדיו ובעיתונים מפצירות בנו לרכוש עוד ועוד ביטוחים. קריינים רציניים עם טון תקיף מפחידים אותנו, ומחשבות על הגרוע מכול רצות הנה והנה במוחנו ולא נותנות לנו מנוח.

לנוכח כל אלו נשאלת שאלה אחת חשובה - האמנם כל סוגי הביטוחים שמנסים למכור לנו כל כך קריטיים?

התשובה הקצרה היא לא!

והארוכה? ממש ממש לא. לא כל סוגי הביטוחים נולדו שווים. יש ביטוחים שבאמת ובתמים חיוניים לנו, למשל ביטוח חיים, בעוד שביטוחים אחרים הם בגדר פריבילגיה ואין שום הכרח לרכוש אותם.

אז מהו ביטוח חיים? מדוע הוא כה חשוב? ומה ההבדל בינו לבין ביטוח חיים פנסיוני?

נענה על כל השאלות האלו בשורות הבאות.


מהו ביטוח חיים?

 ביטוח חיים הוא למעשה חוזה הנחתם בין המבוטח לבין חברת ביטוח. במסגרת חוזה זה מתחייב המבוטח לשלם תשלום חודשי, ובתמורה מתחייבת חברת הביטוח לספק פיצוי כספי במקרה של מות המבוטח.


מדוע ביטוח חיים כה חשוב?

ביטוח חיים נחשב לביטוח הכרחי מאחר שהוא מבטיח הכנסה למשפחה במקרה והמבוטח, לא עלינו, נפטר.

אם נסתכל רק לצורך דוגמה על משפחה טיפוסית בת ימינו, נראה כי לרוב שני ההורים מהווים מקור הכנסה קבוע, יציב וכמעט שווה למשק הבית. אך מה יקרה למשפחה במידה ואחד מההורים, חלילה, ימות? ההכנסה הכוללת של משק הבית עלולה להצטמצם משמעותית והמרחק לקטסטרופה כלכלית הוא קצר. אך אם הנפטר השכיל לרכוש ביטוח חיים מבעוד מועד תקבל משפחתו מענק חד פעמי שיאפשר להם לשמור על רמת החיים שהייתה טרם פטירת ההורה.

ביטוח חיים הוא, אם כן, גב כלכלי יציב עבור המבוטח ורשת ביטחון עבור יקיריו. הוא מבטיח פיצוי כספי נרחב והוא כלי שעומד לרשות כל אדם שדואג לעתידו ולרווחת משפחתו.


ומהו ההבדל בין ביטוח חיים ריסק לביטוח חיים פנסיוני?

אנשים רבים שבויים בהנחה שאם יש ביטוח חיים פנסיוני אז אין צורך לרכוש

ביטוח חיים

מסוג ריסק, אך המציאות רחוקה מכך. מדובר על שני סוגי ביטוחים הכרחיים אך שונים ויש ביניהם כמה הבדלים מהותיים.

ביטוח חיים ריסק (Risk)

זהו ביטוח פרטי לגמרי, אין חובה על פי חוק לרכוש אותו אך יחד עם זאת, זהו ביטוח מאוד בסיסי וחיוני הן להורים לילדים, הן לזוגות והן להורים יחידניים.

ביטוח חיים מכיל רכיב 1 – פיצוי למשפחה או לקרובים במקרה של מות המבוטח.

בביטוח חיים ריסק למבוטח יש שליטה על גובה סכום הפיצוי שיועבר למשפחה. ובנוסף לשליטה בגובה סכום הפיצוי, בביטוח חיים ריסק יש למבוטח גם שליטה מלאה על גובה התשלום החודשי ומשך תקופת הביטוח (המבוטח רשאי להפסיק את הביטוח בכל רגע שיחפוץ), כך שכל מבוטח יכול לבחור את המסלול והתמהיל המתאימים ביותר עבורו.

ביטוח פנסיוני

זהו ביטוח שהחל מה-1 בינואר 2008 הינו חובה מתוקף צו הרחבה שהוציא שר התמ"ת, והוא חל על כל המעסיקים, על כל העובדים ועל כל העצמאיים בישראל. ביטוח פנסיוני (או ביטוח מנהלים) מורכב מ-3 רכיבים:

1.

רכיב אובדן כושר עבודה.

2.

רכיב חסכון למשפחה במקרה של מות המבוטח (חסכון שארים).

3.

רכיב זקנה – קרי: חסכון המבטיח הכנסה קבועה לעת פרישה.

בביטוח פנסיוני רכיב החסכון לעת זקנה הינו חובה. יתרה מכך, הסכום שיועבר אל המשפחה (או כל מוטב אחר  שבחר המבוטח) במקרה של מות המבוטח נגזר באופן ישיר משיעור ההכנסה השנתית של המבוטח. במילים אחרות, אין למבוטח שליטה על רכיבי הביטוח הפנסיוני, על גובה התשלום החודשי וגם אין שליטה על משך תקופה הביטוח, הלקוח חייב על פי חוק להמשיך ולהפקיד מדי חודש כסף לקרן הפנסיה עד אשר הוא יוצא ממעגל העבודה.

אכן ביטוח פנסיוני (וגם בביטוח מנהלים) טומן בחובו רכיב פיצוי למשפחה במקרה של מוות בטרם עת, אך בדרך כלל המבוטחים נוטים להשאיר את רכיב זה סטנדרטי, ולא מגדילים אותו. יתרה מכך, כפי שראינו מקרן הפנסיה, המשפחה לא תקבל מענק חד פעמי גבוה כפי שקורה אם רוכשים ביטוח חיים פרטי, כי אם קצבה חודשית התלויה לחלוטין בגובה ההכנסות של המבוטח.

כלומר: הקצבה שתקבל המשפחה תהיה אחוז מסוים משכרו של המבוטח שנפטר. וככל ששכרו של המבוטח היה נמוך יותר, כך הקצבה החודשית תהיה נמוכה אף היא, וקיימת סכנה ברורה ומוחשית שקצבה זו לא תוכל להספיק למשפחה על מנת להתקיים ולשמור על רמת חיים נאותה. 

טרגדיות משפחתיות מיוחדות דורשות אמצעים מיוחדים. במקרים בהם אחד ההורים נפטר בטרם עת יהיה קשה להורה שנותר לשוב לעבודה במשרה מלאה. כעת הוא האחראי היחידי לגידולם של הילדים ואם ההכנסה של המבוטח הייתה נמוכה, הקצבה המגיעה דרך הביטוח הפנסיוני לא תוכל להספיק. בתקופה ראשונית זו ביטוח חיים ריסק יכול להיות הקו הדק שמפריד בין שקיעה כלכלית לבין קיום בכבוד עבור המשפחה.

לסיכום

, בשנים האחרונות ישראלים רבים מבינים שאין די בביטוח פנסיוני וכי יש צורך ממשי ברכישת ביטוח חיים פרטי ייעודי, שיעניק פיצוי חד פעמי גבוה למשפחה במקרה של מוות בטרם עת. גובה הפיצוי שיוענק למשפחה יכול לנוע בין 100,000 ₪ לבין שני מיליון שקלים, תלוי בבחירת המבוטח ובגובה התשלום החודשי שהוא יבחר לשלם. כאשר האפשרות לקבוע ולהגדיל את גובה הפיצוי אינה קיימת בביטוח הפנסיוני.