למה נדרש ביטוח חיים למי שיש לו קרן פנסיה?

למה נדרש ביטוח חיים למי שיש לו קרן פנסיה


שינויי רגולציה ושיפור במודעות הציבורית בהחלט יצרו מצב בו אזרחי ישראל מכוסים ביטוחית טוב יותר כיום למקרי מוות בטרם עת של אחד מבני הזוג במשפחה, אך עדיין מדובר על תחום שרבים לא מתעמקים בו מספיק ולא מוודאים שיש להם כיסוי מספק לאירועים טרגיים, הבאים בהפתעה ומעמידים את המשפחה הנותרת במציאות כלכלית קשה. כך במקרה של השאלה מדוע (והאם) אדם צריך ביטוח 

חיים פרטי

 למרות שיש לו קרן פנסיה עם מרכיב של ביטוח שארים בתוכה.

קרנות הפנסיה הפכו בשנים האחרונות למכשיר המועדף לחיסכון לטווח ארוך לתקופת הפנסיה, ובצדק כי אכן מדובר על האפיק הזול ביותר מבחינת דמי ניהול והמשתלם ביותר מבחינת יחס עלות-תועלת בבחינת התשואה והמרכיבים הביטוחים המובנים בקרנות הפנסיוניות. בתוך קרן הפנסיה של כל אחד קיים מרכיב של ביטוח חיים, הנקרא ביטוח שארים. עבור מרכיב זה משלמים החוסכים בקרנות הפנסיה פרמיה כמו על ביטוח רגיל (אך בקרן פנסיה הפרמיה זולה יחסית) וסכום הפרמיה הולך על ביטוח החיים הפנסיוני ולא לטובת החיסכון – יש להבין זאת כרקע לנושא כולו.

כאמור, מרבית אזרחי ישראל חוסכים כיום לפנסיה בקרנות פנסיה, אך רבים מהם כלל אינם מודעים למרכיבי הביטוח בקרן הפנסיה שלהם וגם אם הם מודעים אז לרוב הם פשוט צורפו למסלול הביטוחי הסטנדרטי בעת ההצטרפות לקרן, ללא קשר למצבם האישי והמשפחתי.

מהות כיסוי ביטוח החיים בקרן הפנסיה – ביטוח של הקיים

קרנות הפנסיה בישראל פועלות על סמך תקנונים ועל בסיס עיקרון ההדדיות, לכן חברות הביטוח המפעילות את הקרנות יכולות להציע מרכיבי ביטוח במחירים זולים לעומת מחירי פוליסות ביטוח בשוק החופשי ושאינו פנסיוני. אך מהותה של קרן הפנסיה גורמת לכך שביטוח החיים בתוכה מבטח את הקיים.

נסביר: בתוך קרן פנסיה יש באופן מובנה מרכיב של ביטוח שארים למקרה מוות מוקדם של המבוטח (החוסך הפנסיוני). על ביטוח זה משלמים בכל חודש, בצורה "אוטומטית" דרך ההפרשות הפנסיוניות לקרן. במקרה מוות בטרם עת של המבוטח, הקרן משלמת לשאריו קצבה חודשית. אם בביטוח חיים פרטי המבוטח עצמו קובע את זהות שאריו, אזי בקרן פנסיה יש הגדרה קבועה לכך. השארים לפי קרן הפנסיה שלכם הם:

  • בן או בת הזוג – כאשר על בני הזוג להיות נשואים או להיות ידועים בציבור.
  • כל הילדים של המבוטח.
  • הורים הנתמכים כלכלית במבוטח.

ביטוח השארים בקרן הפנסיה מבטח את הקיים כאמור, לכן הביטוח מתייחס למשכורת המבוטחת לפנסיה ולא קובעים סכום מסוים לפיצוי כספי כמו בביטוח חיים רגיל ופרטי. המנגנון עובד כך שבמקרה מוות מוקדם של המבוטח, הקרן תשלם לבן או בת הזוג הנותרים קצבה חודשית, לכל החיים, בשיעור של 60% מהמשכורת האחרונה המבוטחת לפנסיה – קרי, המשכורת האחרונה שעבורה הופרשו כספים לקרן הפנסיה של הנפטר. כמו כן, עבור ילדיו של הנפטר המבוטח בביטוח השארים הפנסיוני תתקבל קצבה של עד 30% מהמשכורת המבוטחת. מבחינת אחוזים, הקצבה החודשית ששארי המבוטח יכולים לקבל יחד היא עד 100% מסך השכר שהיה מבוטח בקרן הפנסיה – כך שמספר הילדים משפיע על שיעור הקצבה של כל אחד.

קצבת השארים דרך קרן הפנסיה עבור הילדים תתקבל באופן חודשי ועד שהילדים יגיעו לגיל 21. נציין כי הזכאות לקבל קצבה חודשית בשיעור של עד 100% מהשכר המבוטח (לבן/בת הזוג ולילדים) קיימת ברוב המקרים אך היא כן יכולה להיות מותנית בגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה – קרי אם המבוטח הצטרף בגיל מבוגר יחסית אזי זכאותו המקסימאלית יכולה להיות לשיעור הנמוך מ-100%.

לסיכום סעיף זה, ביטוח החיים בקרן הפנסיה קשור באופן ישיר למשכורת המבוטחת של הנפטר, כאשר יש לזכור שהחישוב הפנסיוני הוא רק עבור שכר הבסיס ואין התחשבות במרכיבי שכר נוספים כמו בונוסים, עמלות, שעות נוספות וכיוצא באלו. מדובר ללא ספק על הכנסה פיננסית חשובה ביותר למשפחות שנקלעו למצב טרגי ומורכב כלכלית של אובדן אחד המפרנסים ובני המשפחה, אך לא תמיד היא מספיקה לצרכים הכלכליים.

ביטוח חיים בקרן פנסיה מבטח את הקיים מבחינה זו שהוא מתייחס רק למשכורת הפנסיונית המבוטחת, אין בביטוח זה פיצוי כספי או התחשבות פיננסית בהיבטים אחרים ונטולי הכנסות כספיות ישירות למשק הבית אך אשר יפגעו במצב הכלכלי של המשפחה. קרי, קצבת השארים מקרן הפנסיה לא נותנת את הדעת וגם לא נותנת פיצוי כספי על כך שבן או בת הזוג שנותרו בחיים עובדים פחות, שעליהם לבצע או לשלם לגורם חיצוני לצורך ביצוע מטלות ביתיות רבות וכיוצא באלו – כאן בין היתר נכנס לתמונה הצורך בביטוח חיים פרטי.

אם אתה רווק ללא ילדים החוסך בקרן פנסיה – וודא שאתה לא משלם על ביטוח מיותר!

חשוב לציין ולהסביר כי בגלל הנטייה של שוק הפנסיה לצרף חוסכים אוטומטית למסלול הפנסיה והביטוח הסטנדרטי, אז יש הרבה ישראלים המשלמים על ביטוחים מיותרים בקרנות הפנסיה שלהם וגם חוסכים פחות לפנסיה בגלל פרמיות הביטוח הללו. כך למשל, רווק ללא ילדים החוסך לקרן פנסיה, יצורף לרוב למסלול שבו יש גם ביטוח שארים, כך שבכל חודש הוא ישלם סכום כסף בגין הביטוח הזה. אבל הגדרות קרנות הפנסיה מגדירות כאמור את שארי החוסך כבן/בת הזוג (נשואים או ידועים בציבור), ילדים והורים נתמכים.

לכן, כאשר החוסך הוא רווק ללא ילדים, ביטוח השארים בקרן הפנסיה הוא על פי רוב מיותר וסתם מאבד לחוסך כסף מהחיסכון. כי אין אנשים התלויים בו כלכלית וממילא תקנון קרן הפנסיה בנוי כך שבמקרה מוות בטרם עת אף אחד לא יקבל את הכסף מאותו ביטוח חיים פנסיוני. אז אם אתם רווקים, ללא ילדים וחוסכים בקרן פנסיה, וודאו שאתם לא על מסלול הכולל ביטוח שארים ודרשו מקרן הפנסיה שלכם לעבור ל"מסלול בודד" שאינו כולל ביטוח שארים – מסלול שיש לאשר בכל שנתיים.

ביטוח חיים פרטי ונוסף לביטוח השארים הפנסיוני יעשה הבדל כלכלי אמיתי

כעת ניכנס לעובי הקורה לגבי החשיבות של ביטוח חיים פרטי ומדוע גם מי שיש לו קרן פנסיה עם מרכיב ביטוח שארים בפועל צריך רובד נוסף של ביטוח חיים. ביטוח החיים בקרן הפנסיה מבטח את המשכורת הבסיסית שעל פיה מבוצעות ההפרשות הפנסיוניות של האדם. אבל כאשר אחד מבני הזוג במשפחה מת בטרם עת, הפגיעה הכלכלית היא מורכבת ורבה יותר מ"רק" אובדן המשכורת הנוספת. ביטוח חיים פרטי בא לתת מענה כספי להכנסות שאינן מבוטחות בקרן הפנסיה, להוצאות משפחתיות שעד הטרגדיה לא כומתו בכסף ולצרכים כלכליים נוספים.

כמובן שתשלומי משכנתא אינם רלוונטיים במקרים המדוברים כאן, כי ביטוח החיים בביטוח המשכנתא סוגר את ההלוואה ומחזיר את יתרתה לבנק. אך בכל זאת יש הוצאות נוספות רבות והכנסות קודמות שאינן מבוטחות בקרן הפנסיה.

כך למשל אם מרכיב מהותי בהכנסה המשפחתית מגיע מבונוסים או עמלות מכירה של בן הזוג שנפטר, ביטוח השארים של קרן הפנסיה כלל לא יכסה הכנסה זו כפי שהוסבר לעיל. ביטוח חיים פרטי מאפשר לממן הוצאות שעד המקרה לא עלו למשק הבית כסף – למשל מטפלת להוצאת ילדים ממסגרות, מנקה, אובדן הכנסות עקב פחות זמן עבודה של בן/בת הזוג שנותרו לטפל בילדים וכן הלאה.

הצורך בביטוח חיים פרטי בנוסף לביטוח החיים הקיים בקרן הפנסיה – אפילו במסלול הכולל כיסוי שארים מורחב – מיועד בדיוק כדי לכסות על הפער הכלכלי שקרן הפנסיה לא נוגעת לו. הביטוח הפרטי מקנה למשפחה רשת ביטחון כלכלית רחבה ומשמעותית יותר ויכול באמת ובתמים להיות ההבדל הכלכלי בין צליחת המשבר לבין שקיעה והסתבכות כלכלית מורכבת.